پیشنهاد پارسینه
این مطالعه که توسط محققان موسسه مراقبت‌های سلامتی قلب «اینترمونتین» در یوتا در آمریکا بر روی دو هزار بیمار مبتلا به مشکلات قلبی عروقی انجام شد، نشان داد، بیمارانی که ماهی یک‌بار به مدت ۲۴ ساعت روزه می‌گرفتند.
۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۸
۰

یک بار روزه در ماه ضامن سلامت قلب است

نتایج یک مطالعه که بر روی بیماران مبتلا به مشکلات قلبی عروقی انجام شد، نشان می‌دهد بیمارانی که ماه یک‌بار به مدت ۲۴ ساعت غذا نمی‌خوردند طول عمر بیشتری دارند و کمتر احتمال دارد به نارسایی قلب مبتلا شوند.

این مطالعه که توسط محققان موسسه مراقبت‌های سلامتی قلب «اینترمونتین» در یوتا در آمریکا بر روی دو هزار بیمار مبتلا به مشکلات قلبی عروقی انجام شد، نشان داد، بیمارانی که ماهی یک‌بار به مدت ۲۴ ساعت روزه می‌گرفتند، ۴.۵ سال بیشتر از بیمارانی که روزه نمی‌گرفتند زندگی می‌کردند؛ همچنین احتمال ابتلای این بیماران به نارسایی قلب کمتر بود.

پیش از این محققان در تحقیقی بر روی بیماران دیابتی نیز متوجه شدند که میزان ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در افراد دیابتی که به‌طور متناوب روزه می‌گرفتند کمتر از دیگر بیماران دیابتی بود که روزه نمی‌گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اثرات بیماری مزمن که معمولا در طول دهه‌ها بروز می‌کند اغلب با روزه گرفتن کاهش می‌یابد.

مکانیزم‌هایی که اثرات مفید سلامتی روزه گرفتن را باعث می‌شوند، هنوز مشخص نشده‌اند، اما محققان تئوری‌هایی برای آن دارند. بر اساس یک تئوری روزه گرفتن موجب تقویت شمارش گلبول‌های قرمز خون و کاهش میزان سدیم در خون می‌شود که هر دو آن‌ها به سلامت قلب کمک می‌کند. به گفته محققان، غذا نخوردن به اندازه حدود ۱۲ ساعت موجب فعال کردن این مکانیزم‌ها در بدن می‌شود؛ بنابراین روزه گرفتن برای یک دوره ۲۴ ساعته برای یک بار در ماه به بدن آموزش می‌دهد تا این مکانیزم‌ها را فعال سازد.

محققان قصد دارند که در مطالعات آتی اثرات فیزیکی روزه گرفتن را بر سطوح افزایش یافته کلسترول و اثرات روانی آن بر اشتها بررسی کنند.


50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو