پیشنهاد پارسینه
در جریان آشوب های خیابانی چند جایگاه توسط اشرار به آتش کشیده شد و مسیر حمل سوخت نیز مسدود شد و همین موضوع منجر به تشکیل صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین شد که مورد اعتراض مردم واقع شده بود.
۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۷
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
جایگاها اکثرا خلوته دیگه کمتر کسی میره سمت بنزین 3هزار تومانی اینجا هم چون جایگاه نزدیک فعال نیست شلوغ شده
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو