گوناگون
بازخوانی تاریخ/

335نفري كه اموالشان مصادره شد

پارسینه: به روایت روزنامهٔ اطلاعات
۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۸
به گزارش پارسینه، روزنامه اطلاعات در روز يكشنبه 27خرداد 1358 و تنها چند روز پس از آنكه شوراي انقلاب، قانون ملي كردن بانك ها توسط دولت را ابلاغ كرد، فهرستي از 335نفر از كساني را كه تشخيص داده بودند با رژيم گذشته همكاري نزديكي داشته اند، اعلام كرد كه اموال آنها مصادره شده است.

به نوشته اطلاعات، حساب هاي بانكي 335نفر از مقامات رژيم سابق مسدود شد.

 اسامي 335نفر از مقامات، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، نمايندگان سابق مجلس شوراي ملي و سنا و وابستگان رژيم منفور پهلوي كه حساب هاي جاري، سپرده ثابت، پس انداز و ديگر حساب ها و موجودي ها اعم از اوراق بهادار و اوراق امانات آنها مسدود و نقل و انتقال آنها ممنوع شده است، اعلام شد: اين ليست شامل كساني است كه در مرحله اول برنامه انقلابي دولت – مصادره اموال – قرار گرفته اند و صورت اسامي آنان به بانك هاي سراسر كشور ابلاغ شده است. اسامي اعلام شده به شرح زير است:

1 - وجيه الله آزموده سرلشگر بازنشسته
2 - منوچهر آزمون وزير
 3 - مهدي آستانه اي شغل آزاد
 4 - هومر آشوريان كارمند موزه ها
5 - كريم آصف فرهنگي شاغل
 6 - عبدالهادي سردفتر اسناد رسمي شغل آزاد
 7 - بانو آقايان عما مشاغل آزاد
 8 - جعفر آلتي باي قوشان شغل آزاد كشاورزي
 9 - محمدعلي آموزگار وكالت دادگستري
 10 - پري بانو اباصلتي شغل وكيل سابق مجلس و سردبير سابق مجله اطلاعات زنان
 11 - بانو نيره ابتهاج سميعي فرهنگي
12 - ضياء ابطحي فهلياني كارمند وزارت كشاورزي
 13 - دكتر شمس الدين ابولمهدي لنگرودي كارمند وزارت بهداري
 14 - محسن اجاق وكيل دادگستري
 15- عباس اخباري كارمند نخست وزيري
 16 - غلامرضا اخلاق پور قاضي دادگستري
17 - محمدعلي اديب مجلسي شغل آزاد
 18 - پرويز اربابي اناري استاد تمام وقت دانشگاه
 19 - حجت الله اردلان وزارت كار
 20 - محمد اسحقي كاهكشي كارگر شركت نفت
 21 - محمدحسين اسحاقي نژاد بازبين شركت نفت
 22- طلعت اسدي (خزيمه) عضويت در انجمن هاي اجتماعي
 23 - محمد اسدي كارمند وزارت بهداري
 24 - ملك منصور اسفندياري قاضي دادگستري
 25 - حسين اسكندري قاضي دادگستري
 26 - آقاي كاظم اسكويي روزنامه نگار
 27 - موسي اشرفي كارمند وزارت كشور
 28 - دكتر محمدحسين اعتمادي كارمند وزارت بهداري
 29 - غلامرضا اعظمي باوندپور كشاورزي
 30- محمدصادق افتخارفرهنگي
 31 - جواد افتخاري قاضي دادگستري
32 - جهانشاه افشار شغل دولتي ندارد
 33 - سيف الله افشار شغل آزاد
 34 - بانو مهين افشار جعفري (سهمي) شغل آزاد
 35 - خليل الداغي كارمند وزارت
 36 - مصطفي الموتي كارمند وزارت دارايي
 37 - علي امير عشايري شغل آزاد
 38 – حسن اوحدي كارمند شركت فرش
 39 - سيف الدين اهري كارمند وزارت دارايي
 40 - اسداله ايلخاني سرلشگر بازنشسته
 41 - بانو فرخ لقا بابان فرهنگي
 42 - بهمن باركزهي كارمند وزارت كشور
 43 - محمدعلي باقرزاده شغل آزاد
 44 - ناصر الدين باقري فرهنگي
 45 - دكتر حيدرقلي برومند وزارت بهداري
 46 - بانو ملك تاج برومند شغل آزاد
47 – نظام الدين بزرگ زاده فرهنگي
 48 – محمدعلي بسيج خلخالي وزارت بهداري
 49 – دكتر محمد بقايي يزدي عضو نخست وزيري
 50 – علي محمد بنكدارپور استاد دانشگاه.
51 - احمد بني احمد وكيل دادگستري
 52 - دكتر اكبر بهادري سرهنگ بازنشسته
53 - حبيب بهار وكيل دادگستري
 54 - منوچهر بهارلو كارمند وزارت كشاورزي
 55 - عنايت بهبهاني بازرگان
 56 - ابراهيم بهره مند تكنسين برق
 57 - علي بهنيا فرهنگي
 58 - حسينعلي بيات افسر بازنشسته
 59 - محمد پارسا فرهنگي
60 – ابراهيم پردلي شغل آزاد
 61 - محسن پزشكپور وكيل دادگستري
 62 – منوچهر پزشكي قاضي دادگستري
63 - رحيم پور بردباري شغل آزاد
 64 - ولي الله پيرقاضي دادگستري
 65 – جعفرقلي پيرزاده شاغل وزارت دادگستري
 66 – هرمز پيشوايي فرهنگي
 67 - حسين تجدد وزارت بهداري
 68 - عيسي تدين شغل آزاد
 69 - هادي تربتي
70 - عبدالحسين تژده افسر بازنشسته
 71 - سيدجلال تقوي لاريجاني كارمند بانك مركزي
 72 - محمدتقي زاده منظري فرهنگي
 73 - يدالله توتونچي افشار صنايع و معادن
74 - علي اكبر توتونچيان آزاد
 75 - عبدالله توكلي آزاد
 76 - فتاح تولايي زاد قاضي دادگستري
 77 - سالار جاف كارمند شهرداري
 78 - عباس جباري سرلشگر بازنشسته ژاندارمري
79 - سيدمحمد جزايري كارمند وزارت دارايي
 80 - محمدكاظم جزايري وزارت بازرگاني
 81 - مجتبي جعفري قاضي دادگستري
 82 - احمد جلاليان فرهنگي
83 - مظفر جندقي شغل آزاد
 84 - جعفر جواد مديرعامل شير و خورشيد
85 – سعيد جواد شغل آزاد
86 - محمود محموديان كشاورزي آزاد
 87 – بانو قدس منير جهانباني خانه داري
 88 – نوازالله جهانشاهي سرهنگ بازنشسته
 89 – رضي چلاجور فرهنگي
90 - دكتر سيد ابراهيم چهرازي استاد دانشگاه تهران
 91 – فتح الله حاتمي كارگر
 92 - رضا حجتي فرهنگي
 93 - اشرف حريري فرهنگي
 94 - جعفر حيدري كارمند بازنشسته مجلس شوراي ملي
 95 - اميرعلم خزيمه شير و خورشيد سرخ
 96 – محمدحسين خسروي دارايي سرهنگ بازنشسته ارتش
 97 - حسين خطيبي استاد دانشگاه تهران
 98 - حسن خليل زاده شيرازي شغل آزاد
 99 - ابراهيم خليل حيدرزاده امين كارمند شير و خورشيد سرخ
 100 - علي احمد خورشيد قاضي دادگستري.
 101- حبيب دادفر وكيل دادگستري
102 - احمد دانشمند تجارت آزاد
 103  غلامحسين دانشي فرهنگي
 104 - ويدا داودي (گروسيان) كارمند تلويزيون ملي
105 - موسي درودي كارمند وزارت آب و برق
 106 - محمدحسين دلخوش فومني -فرهنگي
 107 - احمد دولتي – فرهنگي
108 - منوچهر دهقان – فرهنگي
 109 - محمد دهقان نژاد – شغل دولتي ندارد
 110 - رضا ذوالفقاري
111 - عبد العزيز راشدي كشاورز آزاد
112 - هلاكو رامبد – آزاد
 113 - دكتر لطف الله رييسي وزارت بهداري
 114 -صدرالله رييسي اردكاني - كشاورز آزاد
 115 - دكتر كاظم رحماني بازنشسته ارتش
 116 - مصطفي رحيم زاد خويي – آزاد
 117 - اسمعيل رحيمي لاريجاني - وزارت كشور
 118 – دكتر هوشنگ رشيدياسمي - استاد دانشكده پزشكي
 119 - محمد رضواني– شغل آزاد
 120 - ميرابوطالب رضوي نژاد صومعه سرايي قاضي دادگستري
 121 - دكتر عبدالصمد رفعتي  استاد دانشگاه پزشكي
122 - رستم رفعتي - كشاورز آزاد
 123 - محمدحسين رهبر
 124 - عبدالله رياضي – معدوم
 125 - خداداد ريگي - افسر بازنشسته
126 - بانوهما زاهدي - شغل آزاد اجتماعي
 127 - حسنعلي زرگرزاده حاج باغلو -كارمند شير و خورشيد سرخ
 128 - محمد اسمعيل ساري اصلاني كشاورزي آزاد
 129 - سواك ساگينيان - وكيل دادگستري
130 - دكتر محمد ستاري استاد دانشگاه
 131 - امير امان الله سترگ دره شوري  -كشاورزي آزاد
 132 – دكتر سيد نورالله ستوده – وزارت بهداري
133 - منوچهر سرهنگ زاده – پست و تلگراف
134 - محمدرضا سعادت فرد – آزاد
135 - فريدون سعادت قدس نيا – آزاد كشاورزي
 136- دكتر جواد سعيد – وزارت راه
 137 -كريم بخش سعيدي
 138 - محمد باقر سعيدي وزارت كشور
 139-پرويندخت سليلي فرهنگي شاغل
 140 - حسينعلي سليماني فرهنگي شاغل
 141 - فتح الله سليماني سوادكوهي وزارت راه وترابري
 142 - منوچهر سليمي استاد دانشگاه شاغل
143 - ميرمحمدحسين سيدكلال – وكيل دادگستري
144 - رحمان قلي سيدي – فرهنگي
 145 - اميرعلي سيفي شغل آزاد
146 - هوشنگ شادلو كارمند وزارت دارايي
 147 - سيدباقر شادمان لولوي
 148 - محمدتقي شريعت – بانك عمران
149 - محمدتقي شريفي – بانك عمران
150 – محمود شريفي – شركت نفت.
151 - نورعلي شهابي – وزارت كشاورزي
 152 - شهباز شهبازي – كشاورزي آزاد
 153 - محمد شهرستاني فرهنگي
 154- عبداللطيف شيخ الاسلامي – كشاورزي آزاد
155 - محمد شيخ الاسلامي قاضي دادگستري
 156 - محمدرحيم شيخ الاسلامي بانه - كارمند شير و خورشيد سرخ
 157 - دكتر داريوش شيرواني – دانشيار دانشگاه
 158 - سيدعلي صائب – اداره غله
 159 - حسن صائبي سازمان جنگلباني
160- منصور صادقي فرهنگي
 161 - نوذر صادقي قاضي دادگستري
 162 - احمد صبوري يزدي وزارت نيرو
 163 - حسن صحرايي بازرگان
 164 - حسن صدر – فرهنگي
 165 - دكتر علي صديق اسفندياري وزارت بهداري
 166 - سيدعبدالله صديق زاده – كشاورزي آزاد
167 - محمدصادق صفري پور
 168 - مهين دخت صنيع
169 - ژاله ضرابي
170 - دكتر محمود ضيايي - استاد دانشگاه مشهد
 171 - علي طباطبايي - شغل آزاد
 172 - دكتر حسين طبيب - وزارت بهداري
173 - عبد العباس طرفي - فرهنگي
 174 - مصطفي طغياني دولت آبادي - كارگر آزاد
175 - پرويز ظفري - شركت سهامي واكس سازي
 176 - كمال الدين عابدي - فرهنگي
 177 - دكتر جعفر عادلي رانكوهي - وزارت بهداري
 178 - مجتبي عالمي وزارت تعاون
 179 - ابوالحسن عاملي فرهنگي
 180 - دكتر محمدرضا عاملي تهراني - دانشيار دانشكده پزشكي
 181 - موسي عباس عطايي – كارمند شركت نفت
 182- محمدحسين عباس ميرزايي كارگر دخانيات
 183 – غلامرضا عدل – شغل آزاد
 184 – قدس ايران هفبانو عديلي – خانه داري
 185- ايرج عطارد قاضي دادگستري
 186- محمد حسين غضنفري وزارت كشور
 187 – غلامرضا غضنفري لرستاني وكيل دادگستري
 188- دكتر محمد فرزان اميري سازمان بيمه هاي اجتماعي
 189- محمد صادق فرمان – آزاد
190- دكتر طهمورث فروزين دانشيار دانشگاه
 191 – پرويز فرهنگ بيگوند – آزاد
 192-– داوود فلاح مقدم افسر ارتش
 193 – دكتر سيد علي اكبر فيروز آبادي استاديار دانشكده پزشكي
 194 – عنايت الله قائمي قاضي دادگستري
 195 – ايرج قادري سازمان امور اداري و استخدامي كشور
 196 – جعفر قاسم زاده – بازرگان
 197 – غلامعلي قاسمي دانشكده كشاورزي
 198 – نعمت الله قاضي سازمان اوقاف
199 – نورالله قدمي – كارگر
200 - حسن قرائي – شغل آزاد
 201 – خانلر قراچورلو – شغل آزاد
 202 – عبدالله قراگزلو شجاعي – شغل آزاد
 203 – حسين قرباني نسب – شغل ازاد
 204 – سيد مسلم قريشي – تجارت
 205 – عزيزالله قوامي شغل آزاد
206 – فضل الله كاسمي وزارت دادگستري
 207 – محمدحسين كاشفي كارمند بانك ملي
 208 – سيد كريم كاظمي فرهنگي
 209– محمدصادق كاظمي روزنامه نگار
 210 - محمدرضا كبيري – كشاورزي آزاد
 211 - ابراهيم كسرايي وزارت تعاون و امور روستا
 212- بانو درخشنده كمالي آزاد – خانه داري
 213- احمد كميلي زاده – بازرگان
 214- يوسف كهن وكالت دادگستري
 215 - دكتر مرتضي قلي كيان – وزارت آموزش و پرورش
216- صدري كيوان وزارت آموزش و پرورش
 217- فيروز ليقواني – شغل آزاد
 218- عبدالسميع ليواني – فرهنگي
 219- ابراهيم ماحوزي – كارمند دادگستري
 220- فتح الله مافي كارمند وزارت خارجه
 221- عبدالحسين ماني – فرهنگي شاغل
 222- حسن متولي شغل آزاد
 223- ناصر مجتبايي – شغل آزاد
 224- صمد مجتهدي – كشاورزي آزاد
225- دكتر حسنعلي محققي – راه آهن
 226- اسدالله محمد خانلو – عشايري – كشاورزي آزاد
 227- غلامعلي محمد كوشكي
 228- عصمت مشايي – فرهنگي
 229 - سيد مرتضي مشير – وكيل دادگستري
 230 – علي اصغر مطهري وزارت اطلاعات
 231- علي اكبر معتضدي شغل آزاد
 232 - نصرت الله معززي شغل آزاد
233- يحيي معيني چاغروند – شغل آزاد
 234 – محمد حسين معيني قراگزلو – كشاورزي آزاد
 235- حسن ملكشاهي – شغل آزاد
 236 - نصرالله منتظري وزارت علوم
 237 - دكتر محمد حسين منصور استاد دانشگاه تهران
 238 - جعفر منصوريان وكيل دادگستري
 239 - محمد حسين موسوي وكيل دادگستري
240- مير اسدالله موسوي ماكويي – فرهنگي
 241- دكتر بوذر جمهر مهر – دانشگاه تهران
 242- ايرج مهرزاد قاضي دادگستري
 243- حسين ميرزالو- كارمند ارتش
 244- مصيب ميرعرب رضي- كشاورزي آزاد
 245- محمد ميرلاشاري كشاورزي آزاد
 246 - متعاليه نائيني طبا- تدريس آزاد
 247 - هوشنگ ناظمي وزارت كشور
 248- فاطمه خجيمي نائيني- خانه دار
 249- عزت الله نصيري وزارت بهداري
 250- عباسعلي نصيري زاده كارگر
 251- علي نظمي وكيل دادگستري
 252 - اسمعيل نواب صفا وزارت اطلاعات
 253 - ناصر نوربخش دماوندي قاضي دادگستري
 254- محمد نوري- شغل آزاد
 255- مجتبي نوري- فرهنگي
256- علي پاشانور اسفندياري افسر بازنشسته
 257- قدرت الله واحدي وزارت كشور
 258- لطيفه وحيدي- فرهنگي شاغل
 259 - حسن وزيري- وزارت كشور
 260 - كيومرث وشمگير كارمند هواپيمايي ملي
 261- محمدرضا وكيل گيلاني- شغل دولتي ندارد
 262- فريده هاشمي- فرهنگي
263- غلامرضا هاشمي مياندوآب- فرهنگي
 264- حسن هرزندي
 265 - منصور ياسيني- شغل آزاد
 266- منوچهر يزدي- فرهنگي
267- پورفسور مسعود يغمايي- استاد دانشكده پزشكي مشهد
 268- علي اوسكايگانه- كشاورزي آزاد
 269- سعيد محمد دشتكي
 270- جلال پارشا الق
271- عباس آرام
 272- جواد آشتياني
 273- امان الله اردلان
 274 - اشرف احمدي
 275- سرتيپ حسينعلي اسفندياري
 276- پروفسور جمشيد اعلم
 277 - حسن اكبر
 278- احمد بهادري
 279 - باقر بوشهري
 280- دكتر علي اكبر بينا
 281- سپهبد عزيزالله پاليزبان
 282- رسول پرويزي
283- عمادالدين تربتي
284- مصطفي مجدد
 285- رضا جعفري
 286- سيدمحمدرضا جلال نائيني
287- علي اكبر جليلوند
288 - سيدمحمود جليلي
289- شوكت ملك جهانباني
 290- سرلشگر منصور جهانباني
291 - دكتر محسن حجازي
 292- اميرحسين خزيمه علم
 293- علي دشتي-نویسنده
 294 - حسين دها
 295- سرلشگر غلامحسين ديلمي رزمخواه
 296- دريابد فرج الله رسايي
 297- محمد ذوالفقاري
 298- علي رضايي
 299- محسن رييس
 300- سيدمحمد سجادي
 301- جلال الدين شادمان
 302- جعفر شريف امامي
303- علي صادق
 304- دكتر جهانشاه صالح
 305- دكتر عيسي صديق
306- سرتيپ محمدعلي صفاري
 307- ارتشبد عزت الله ضرغامي
 308- طاهر ضيايي
 309- يحيي عدل
 310- محمدعلي علامه وحيدي
 311- محسن فروغي
 312- كاظم كورس
 313- جمال گنجي نيشابوري
 314- وجيه الله فاضل سرجويي
 315 - قاسم لاجوردي
316- دكتر محمدحسن مرشد وزير بهداري و نماينده سابق مجلس منحله
 317- محمدعلي مسعودي- سناتور
 318- بانوشمس الملوك وكيل مصاحب
 319 - مصطفي مصباح زاده صاحب روزنامه كيهان
 320- سرلشگر ايرج مطبوعي
 321 - نصرالله مقتدر مژدهي
322- سيد اسدالله موسوی
 323- محمدحسين موسوي
 324- دكتر حبيب الله مجيد مولوي
 325- محمدعلي مهدوي
 326- سيد عمادالدين ميرمطهري
 327- پرويز ناتل خانلري- نويسنده
 328- عنايت الله نصيري
329- مهدي نمازي
330- عبدالباقي نوات
 331 - محمدابراهيم نيكپور
 332- غلامرضا نيك پي شهردار- معدوم
 333- سپهبد كريم ورهرام
 334 - پرويز يارافشار
 335- عزت الله يزدان پناه.
پــنــجــره
نظرات بینندگان
ناشناس
اموالشون صرف چی شد؟
ناشناس
صرف مستضعفان!
ناشناس
این اموال مصادره شده به دست چه کسانی افتاد و چگونه خرج شد؟ ایا منبعی وجود دارد که نوشته شده باشد مثلا در حال حاضر فلان خانه یا ملک که مصادره شده بود در چه راهی استفاده شده و چه کسی در ان خانه است یا....
ثنا
من خودم حداقل دو نفر رو می شناسم که سال ها توی خونه های مصادره ای زندگی کردن بدون اینکه یک قرون پول بدن. الان جفتشون خیلی پولدار هستن. خیلی خوب تونستن پس انداز کنن
مسعود
اموال به نفع اسلام مصادره شد لکن چون اسلام چند وقتی رفته بودند سفر، قرار شد برخی از دوستان حالش را ببرند وگرنه که اصلش مال اسلام است.
عليرضا از تهران
آقا مسعود دلم گرفت از حرفت از بس كه درست است.
اسلام رفته سفر...بله اسلام رفته سفر
:((
ناشناس
چهارصدوهفتاد متهم چرا شدهسیصدتا اطلاعات داره زمین خواری میکنه یکی داره دنبال زندگیش میگرد بچه یکی از مصادره شده ها چنگیز اخوان فرد حالم بد
سعید
الان باید اموال 33500 نفر مصادره بشه
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<