پیشنهاد پارسینه
تصویری کمتر دیده شده از دوران جوانی مرحوم منوچهر نوذری که فرزندش ایرج نوذری را در آغوش دارد.
۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱
۰

تصویر قدیمی از مرحوم

منبع: مشرق
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو