بخش عمده ای از قسمت اول سریال «کرگدن» معطوف به نمایش های جذاب تصویری اختصاص پیدا کرد اما برخلاف خیلی از تولیدات در شبکه نمایش خانگی که بدون قصه استارت می خورند با یک رخداد معماگونه تماشاگرش را نگه داشته است. یک حادثه و مرگی که واقعیت ندارد و یک پول هنگفت که ....

باید دید این کرگدن عصبانی که سابقه نشان داده است ترسناک نیست می تواند به کسی آسیب برساند یا خیر؟!

 

منبع:برنا