پیشنهاد پارسینه
برای خرید مسکن در جنوب تهران باید از متری ۷ میلیون تا ۹ میلیون تومان هزینه کرد.
۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۰۵:۵۶
۰

قیمت برخی از واحدهای مسکونی در جنوب تهران به شرح زیر است:

برای خرید مسکن در جنوب تهران چقدر باید هزینه کرد؟+جدول

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو