پارسینه: دختر جوان برای خوش گذرانی به سراغ مردان هوسران می‌رفت و با شگرد زنانه‌ای به سرقت خودرو‌های لوکس طعمه هایش دست می‌زد.
۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۹
۰

مهرماه سال ۹۶؛ پسر جوانی سوار بر خودروی لوکسش در خیابان‌های شمال تهران در حال پرسه زنی بود که نگاهش به دختر جوانی که در کنار خیابان ایستاده بود افتاد و با ترمز جلوی پای زن جوان خواست تا برای آشنایی بیشتر سوار بر خودرو اش شود.

مهسا: خودرو‌های لاکچری مردان هوسران را می‌دزدیدم

زن جوان که مهسا نام دارد سوار بر خودروی پسر جوان شد، میلاد با چرب زبانی و خنده سر صحبت را با زن جوان باز کرد تا این که مهسا از میلاد خواست از یک سوپر مارکت برای او آب میوه و سیگار بخرد که میلاد در همین زمان کوتاه به دختر جوان اعتماد کرد و برای خرید از خودرو اش پیاده شد.

سرقت خودرو
میلاد وارد یک سوپر مارکت شد و پس از دقایقی وقتی از مغازه خارج شد در برابر صحنه عجیبی قرار گرفت، اثری از خودرو و زن جوان نبود و تازه متوجه شد در دام دزد فریبکاری افتاده است.

گزارش به پلیس
میلاد با پلیس تماس گرفت و از ماجرای سرقت خودرو از سوی یک دختر فریبکار خبر داد که ماموران با حضور در محل سرقت پی بردند زمانی که میلاد برای خرید آب میوه و سیگار از خودرواش پیاده شد ه سوئیچ را روی خودرواش گذاشته و زن جوان با استفاده از این فرصت دست به سرقت زده است.

بدین ترتیب ماموران شماره پلاک خودروی سرقتی را در سامانه سراسری پلیس ثبت کردند و تحقیقات برای ردیابی خودروی میلاد آغاز شد تا این که پس از دو روز خودروی سرقتی را به صورت رها شده در کنار خیابان پیدا کردند.

سرقت‌های سریالی
ماموران در بررسی خودروی رها شده پسر جوان پی بردند که وسایل داخل خودرو به سرقت رفته است و تجسس‌ها برای دستگیری این زن جوان ادامه داشت تا این که ماموران در برابر پرونده‌های مشابه دیگری قرار گرفتند و با توجه به سریالی بودن سرقت‌ها از سوی زن جوان تیم ویژه‌ای برای دستگیری زن جوان وارد عمل شدند. تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که زن جوان پس از سرقت چند روزی با خودرو‌های سرقتی در خیابان‌های پایتخت پرسه می‌زند و سپس با سرقت وسایل داخل خودرو اقدام به رها کردن خودرو‌ها در کنار خیابان می‌کند.

تجسس‌های پلیسی برای دستگیری مهسا ادامه داشت و ردیابی‌ها به در‌های بسته رسیده بود.

تصادف پردردسر
مهسا که هر چند روز یک بار با فریبکاری دست به سرقت خودرو‌های لوکس می‌زد پس از خوش گذرانی و پرسه زنی با خودرو‌ها و سرقت لوازم داخل خودرو به سراغ خودروی دیگری می‌رفت.

دزدی‌های سریالی مهسا ادامه داشت تا این که چندی قبل با خودروی سرقتی تصمیم گرفت به یک مهمانی شبانه در اطراف تهران برود.

ساعت ۹ شب بود که مهسا سوار بر خودروی لوکس و در حالی که مواد مخدر شیشه مصرف کرده بود با سرعت زیاد در جاده بود که با یک خودرو تصادف کرد.

دختر جوان پس از تصادف با خودروی مرد جوان سعی داشت پس از پیاده شدن پا به فرار بگذارد، اما مرد جوان و چند مرد دیگر که برای کمک توقف کرده بودند مانع فرار مهسا شدند و ماجرای تصادف به پلیس گزارش شد.

بازداشت مهسا
ماموران با حضور در محل تصادف و بررسی شماره پلاک خودرو پی بردند که این خودروی لوکس دو روز قبل به شیوه فریبکاری به سرقت رفته است وهمین کافی بود تا پرونده پر دردسر سرقت‌های خودرو از سوی زن جوان با دستگیری مهسا بسته شود.

حکم زندان
مهسا بعد از سپردن وثیقه آزاد شد تا این که پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ تهران تحت محاکمه قرار گرفت و به دو سال زندان و ردمال با ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این دختر به حکم دادگاه اعتراض کرد و قضات دادگاه تجدید نظر استان تهران با بررسی مجدد پرونده حکم دادگاه بدوی را تایید کردند و قابل اجرا دانستند.

گفتگو با مهسا
مهسا، ۳۰ ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد ادعا می‌کند برای خوش گذرانی دست به سرقت زده و این شیوه را از یکی از دوستان قدیمی اش که به کام مرگ فرو رفته، یاد گرفته است.

سابقه داری؟
نه.

ازدواج کردی؟
۱۷ ساله بودم که ازدواج کردم، اما به خاطر اختلافاتی که باهمسرم داشتم از هم طلاق گرفتیم و از ۲۳ سالگی به تنهایی زندگی می‌کنم.

اعتیاد داری؟
بله، بعد از طلاق با دوستانی هم خانه بودم که اعتیاد داشتند و در کنار آن‌ها برای تفریح شروع به مصرف مواد مخدر شیشه کردم، اما بعد از مدتی وقتی به خودم آمدم دیدم اعتیاد پیدا کردم.

چرا دزدی؟
خوب برای خوش گذرانی نیاز به خودرو داشتم و بعد از مصرف مواد مخدر شیشه تصمیم می‌گرفتم دست به سرقت بزنم.

شیوه و شگرد؟
در خیابان‌های شمال تهران کنار خیابان می‌ایستادم و پسر‌های جوان که دنبال هوسرانی و خوش گذرانی بودند با خودرو‌های لوکس به سراغم می‌آمدند و من هم، چون قصد سرقت داشتم سوار بر خودرو‌های لوکس می‌شدم و بعد از اعتمادسازی از آن‌ها می‌خواستم که سیگار و نوشیدنی بخرند که طعمه هایم پس از پیاده شدن سوئیچ خودرو را روی خودرو می‌گذاشتند و من در چشم برهم زدنی پشت فرمان می‌نشستم و پا به فرار می‌گذاشتم.

کسی بود سوئیچ را بردارد؟
بله، برخی سوئیچ را بر می‌داشتند ومن، چون دیگر راه سرقت نداشتم در همان لحظه کوتاه اگر وسیله‌ای داخل داشبورد بود برمی داشتم و قبل از بازگشتن طعمه‌ام از خودرو پیاده می‌شدم و پا به فرار می‌گذاشتم.

این شیوه و شگرد را از چه کسی یاد گرفتی؟
از یکی از دوستانم به نام سارا، او گواهی نامه نداشت، اما عشق به رانندگی باعث شده بود تا با این شیوه دست به سرقت بزند.

در زمان سرقت همراهش بودی؟
نه، ابتدا از سرقتی بودن خودرو‌ها خبر نداشتم، اما وقتی دیدم هر چند روز یک بار با یک خودرو به دنبال من می‌آید به او شک کردم و تازه فهمیدم که همه خودرو‌ها را سرقت و بعد از چند روز آن‌ها را در کنار خیابان رها می‌کند.

از او خبر داری؟
فوت کرده است.

چطور؟
چند روزی از سارا خبر نداشتم که از خانواده‌اش شنیدم که با خودرو تصادف و فوت کرده است.

با خودروی سرقتی تصادف کرده بود؟
خبر ندارم، خانواده اش هم در این باره به من حرفی نزدند.

سرنوشت تو با سارا یکی شده است؟
بله، خدا به من رحم کرد که در این تصادف اتفاقی برای من نیفتاد و زنده ماندم، چون سرعتم زیاد بود و تحت تاثیر مواد مخدر شیشه رانندگی می‌کردم.

آزاد شوی دوباره دزدی می‌کنی؟
نه، پول حرام آخرش بدبختی است، سارا تصادف کرد و فوت کرد و من نیز به خاطر کار خلاف و پول حرامی که به دست می‌آوردم تا یک قدمی مرگ رفتم و خدا مرا دوست داشت که این اتفاق برایم افتاد تا با این تلنگر به فکر زندگی سالم باشم و دیگر خلاف نکنم.

حرف آخر؟
پشیمانم و نمی‌دانم این اتفاقات را چطور جبران کنم، توبه کردم و این تصادف برایم درس عبرت شد.

تحلیل کارشناس
آثار تخریبی طلاق
محمد پور تقی کارشناس مسائل خانواده
پیشرفت پرشتاب دنیای امروزی در همه زمینه‌ها شاید دستاورد‌های بزرگ انسانی درپی داشته باشد، اما همسو با آن و با همان شدت شاهد رقابت معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی هم هستیم.

همان طور که در اخبار می‌بینیم تبهکاران همزمان با فناوری پیش می‌روند و این تفاوت دنیای مجرمان امروزی با گذشته است.

همین شرایط دنیای زنان مطلقه را هم تغییر داده است اگر در گذشته زن‌ها بعد از طلاق در خانه پدری منتظر رقم خوردن سرنوشت جدید برای خود بودند و به امید بازگشت به خانه شوهرشان یا ازدواج مجدد امروز را فردا می‌کردند امروزه شاهد رفتار‌های متفاوت زنان تنها در جامعه هستیم.

گروهی از این زنان در جست و جوی کار و زندگی در خانه مجردی هستند که تبعات منفی خود را درپی دارد و گاهی همین روش آن‌ها را در مسیر نامناسب زندگی قرار می‌دهد خانه‌ها تبدیل به پاتوق شده و اقدامات نامتعارف را شاهد هستیم.

عده‌ای دیگر از زنان مطلقه به ویژه در شهر‌های بزرگ که می‌خواهند مستقل از خانواده هایشان و سایه سنگین نگاه‌های اعضای خانواده باشند راه اشتباه دیگری را انتخاب می‌کنند که همان سرقت است عضو شدن در باند‌های سرقت مردانه وهمراهی آن‌ها در زورگیری‌ها و جیب بری‌های ماهرانه در مترو و اتوبوس از جمله این اقدامات است که البته از تنوع زیادی برخوردارند که در این پرونده شاهد یکی از این تنوع‌ها هستیم، زن مطلقه‌ای با استفاده از شگرد دوست دوران نوجوانی اش به سرقت و خوش گذرانی دست می‌زند و از نقطه ضعف آقایان استفاده می‌کند و اگر تصادف نمی‌کرد مشخص نبود چه زمانی سرقت‌های سریالی اش تمام شود.

به نظر می‌رسد باید زنانی که طلاق می‌گیرند مورد حمایت یک سازمانی باشند تا از روی ناچار وارد دنیای مجرمانه نشوند. خانواده‌های این گونه زنان باید از طریق رسانه‌های تصویری و مکتوب آموزش ببینند تا چگونگی برخورد و حمایت از زنان مطلقه با روحیات حساس را بیاموزند و مطمئنا شاهد کاهش آمار جرایم زنان مطلقه و تنها خواهیم بود.

منبع: خراسان
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2