پیشنهاد پارسینه
یک روانشناس گفت: عزت نفس یعنی پذیرفتن توانا‌یی‌ها و ضعف‌هایی که در فرد وجود دارد و جلوه بیرونی عزت نفس، اعتماد به نفس است.
۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۰
۰

هرا امام روانشناس و مشاور خانواده، درباره عزت نفس و تاثیرات آن در زندگی فرد اظهار کرد: عزت نفس یعنی پذیرفتن توانا‌یی‌ها و ضعف‌هایی که در فرد وجود دارد و جلوه بیرونی عزت نفس، اعتماد به نفس است.

امام بیان کرد: افرادی که عزت نفس پایینی دارند در دو بعد مشکل دارند، یکی در ارزیابی از خود و دیگری احساسی که فرد نسبت به خود دارد.

این روانشناس اضافه کرد: ارزیابی فرد از خود یعنی با ذهن خود، خودش را قضاوت کند و احساسی که فرد نسبت به خود دارد به این معنا است، زمانی که خود را با دیگران مقایسه می‌کند فکر می‌کند توانایی که دیگران دارند را ندارد و توانایی خود را دست کم می‌گیرد.

او افزود: گاهی با افرادی مواجهه می‌شویم که عزت نفس پایین دارند و به دنبال تایید دیگران هستند و اگر دیگران تایید کنند حال خوبی دارند و از دیگران نسبت به عملکردشان سوال می‌پرسند که آیا کار من خوب است؟ و...

امام گفت: این افراد همواره نسبت به عملکرد خود تردید دارند و تا از دیگران تایید دریافت نکنند حال خوبی ندارند، آن‌ها همچنین به دیگران تکیه می‌کنند و دوست دارند که دیگران پناهگاهی برایشان باشند.

این روانشناس تصریح کرد: اگر فرد مورد سوء استفاده قرار گیرد و انتظارات زیاد از او داشته باشند عزت نفس کاهش می یابد همچنین در زندگی شخصی و مشترک موفق نیستند و دارای اختلالات اضطرابی می‌شوند.

او ادامه داد: زمانی که فردی در زندگی شاهد مشکلات و اختلافات والدین خود است در زندگی مشترک خود نیز محتاطانه رفتار می‌کند و احساس ناامنی دارد، بیش از حد کنترل گر می‌شود.

امام بیان کرد: در زندگی مشترک اگر افراد عزت نفس پایین داشته باشند فرزندانی که در این رابطه‌ها به وجود می‌آیند نیز از عزت نفس پایینی برخوردار خواهند بود.

این روانشناس درباره درمان عزت نفس اضافه کرد: عزت نفس پایین درمان می شود و افراد برای تقویت عزت نفس خود با مراجعه به مشاوره و دریافت تکنیک‌های مناسب از روانشناسان می‌تواند عزت نفس خود را افزایش دهند.

او خاطرنشان کرد: افرادی که عزت نفس بالایی دارند همیشه نیمه پر لیوان را نگاه می‌کنند، قدرت حل مسئله بالایی دارند، راهنما‌های خوبی هستند، هدف‌هایی که انتخاب می‌کنند برحسب توانمندی هایشان است، اضطراب در آن‌ها کمتر دیده می‌شود در نتیجه زندگی مشترک موفقی بر پایه چنین ویژگی‌هایی شکل می‌گیرد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو