پیشنهاد پارسینه
مرحله دوم مسابقات دریفت قهرمانی کشور روز جمعه در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. دریفت به معنای سُردادن خودرو با استفاده از ترمز دستی یا «بُکس باد» کردن است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو