پیشنهاد پارسینه
کارشناسی سازمان نقشه برداری کشور از زلزله ۵.۹ ریشتری آبانماه ۹۸ در ترکمنچای آذربایجان شرقی گزارش دادند.
۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۸
۰

مطالعات سازمان نقشه‎برداری کشور بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز میدان سرعت و میدان استرین (کرنش) شبکه ژئودینامیک کشور در منطقه آذربایجان پس از وقوع زلزله ۱۷ آبان‎ماه، حاکی از آن است که در انتهای جنوب شرق گسل شمال تبریز و منطقه کوه‌های بزقوش بین ایستگاه BRMN و TKCE یک کشش وجود دارد که باید ناشی از رخداد پدیده‌ای در داخل کوه‌های بزقوش باشد که این کشش با یک حرکت راستگرد توام شده‌است. نرخ راستگردی ۳/۲ میلی‌متر در سال و نرخ کشش ۸/۱ میلی‌متر در سال است. با توجه به اینکه گسل‌های موجود در این منطقه گسل‌های شمال بزقوش و جنوب بزقوش است این رخداد کششی و راستگردی را می‌توان ناشی از حرکت گسل شمال بزقوش، حرکت گسل جنوب بزقوش و یا حرکت توام این دو گسل نسبت به هم مربوط کرد. این کشش در بین بخش شرقی گسل تبریز و گسل تالش در حال وقوع است.

از مقایسه بین مولفه‌های سرعت ایستگاه‌های TABZ، KHJE و SKOH که تقریبا در یک راستا و عمود بر امتداد گسل شمال تبریز قرار دارند متوجه می‌شویم که حرکت قابل توجهی بین آن‌ها رخ نمی‌دهد. این رخداد می‌تواند ناشی از پدیده قفل شدگی در اطراف ایستگاه TABZ و بر روی گسل باشد؛ بنابراین بخش مرکزی گسل شمال تبریز در مقایسه با بخش شرقی و غربی آن دچار پدیده قفل شدگی است.

منبع: برنا

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو