پیشنهاد پارسینه
در روز سه‌شنبه نیرو‌های ویژه پلیس هنگ‌کنگ با خشونت بیشتر به معترضان حمله کردند. معترضان نیز با چتر و علائم راهنمایی سنگر‌های خیابانی درست کرده و به سوی پلیس "کوکتل مولتف" و بطری‌های دست‌ساز با قابلیت اشتعال پرتاب کردند. شلیک مستقیم و نزدیک پلیس در تظاهرات روز قبل به یکی از معترضان، از دلایل خشونت بیشتر معترضان هنگ‌کنگ به شمار می‌آید. معترضان از خشونت پلیس ناراحت و خشمگین هستند. بسیاری از معترضان هنگ‌کنگ افزایش خشونت پلیس را نتیجه دخالت دولت چین می‌دانند. ادعایی که چین رد می‌کند.
۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو