پیشنهاد پارسینه
دختر کوچک هنگام خستگی پدرش تصمیم گرفت با موتور بازی کند، در نتیجه ۴۰ لیتر روغن داغ روی سرش خالی شد!در موقع استراحت رانندگی کلید استارت را خاموش کنید.
۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
۰


منبع:پایگاه خبری نیک رو
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو