پیشنهاد پارسینه
برای خرید اجزای مرغ در میادین میوه و تره بار باید از کیلویی ۳ هزار تا ۲۸ هزار تومان هزینه کرد.
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
۰

نرخ اجزای مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

نرخ اجزای مرغ در میادین +جدول

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو