پیشنهاد پارسینه
با اشاره به جدیدترین گزارش آژانس درباره اجرای برجام
نماینده دائم کشورمان گفت: گزارش جدید آژانس اذعان کرده که آژانس به اماکن مورد نیاز دسترسی دارد، ایران به اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد و راستی آزمایی عدم انحراف مواد و فعالیت‌های اظهارشده در ایران، ادامه دارد.
۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶
۰
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، از انتشار گزارش جدید آژانس از راستی آزمایی اجرای برجام خبر داد. کاظم غریب آبادی در این باره گفت: برابر این گزارش، فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس درخصوص برجام از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون ادامه دارد.  

غریب آبادی تاکید کرد: این گزارش همچنین می‌افزاید که ایران غنی سازی یو اف شش را در فردو آغاز کرده و سطح غنی سازی ایران نیز به چهار و نیم درصد رسیده است. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز تا تاریخ ۳ نوامبر، ۳۷۲.۳ کیلوگرم اعلام شده است. سفیر کشورمان افزود: گزارش آژانس، همچنین اذعان می‌دارد که ایران سانتریفیوژ‌های جدید را نیز برابر اعلام اخیر خود نصب کرده است.

نماینده دائم کشورمان همچنین گفت: این گزارش اذعان نموده که آژانس به اماکن مورد نیاز دسترسی دارد، ایران به اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد، و راستی آزمایی عدم انحراف مواد و فعالیت‌های اظهارشده در ایران، ادامه دارد.

براساس روال کار آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش مدیرکل ۱۰ روز تا یک هفته پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام آماده و برای مطالعه در اختیار کشور‌های عضو اژانس قرار می‌گیرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان اجرای برجام به طور مرتب هر سه ماه یک بار از روند اجرای برجام و تعهدات مرتبط با فعالیت‌های و تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارشی را ارایه می‌کند. نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیست و یکم و بیست و دوم نوامبر بمدت دو روز در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو