پیشنهاد پارسینه
۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
۴

دنیا مدنی در میان زباله‌ها

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
تو خرید و فروش ضایعات و خورده ریز انباریه !!!!!
ناشناس
اوراق اوراقی ها
شیرین صفوی
ماااااا در خرابه می ایستیم و با عینک دودی به افق مینگررررررریم !!!! آن هم با شلوار سندبادی !!!!!!!!!!! پیام هنری تصویر این است !!!
ناشناس
آشغال های دوست داشتنی...
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو