پیشنهاد پارسینه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۰
۵

رضا گلزار در میان سنگ های غول پیکر

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
ای خدای من پارسینه !!!!! کنسرت گلزار یک پیروزی نبود یک شکست بود آبروی ما رفت پیش تمامی هنرمندان خارج از وطن گلزار حتی استایل حرکت رو سن رو هم نمیدونست چه برسه به صدا !!!!!!! کلا آبروی ما رفت با بی فکری اخخخخخوی ها !!!!!!!
ناشناس
اونکه پیشش ایستاده .شلوارش داره میفته ؟یکی بره شلوارش را بکشه بالا.متاسفانه مردها و جوونهای این نسل .البته همشون نه .بعضی وقتها از پوششی استفاده میکنن که خانمها هم خجالت میکشن بپوشن
ناشناس
الان این خبره؟!!
شیرین صفوی
یک زمانی با طمطراق اسمشو میگفت محمد رضا گلزار بچه از بس متحول شده محمد رو برداشته کرده رضا گلزار آخه اسم شاه دوم پهلوی محمد رضا بود !!!!!!!!!
شیرین صفوی
در جایی دیده شده که رو تیشرتش عکس دلقک قاتل رو زده !!!!!!!!!! این فیلم یکی از فیلمهای خشن هست که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و این دلقک کودکان رو قلع و قمع میکرد !!!!! آخه سفارشی فرمایشی جان این چه تیشرتی بود که باهاش عکس انداختی اونم میکروفون بدست اخخخخخخوی !!!!!!! بعد وقتی ما اعتراض میکنیم به این آقا یه عده گریبان چاک میزنن !!!!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو