پیشنهاد پارسینه
تصاویری از خیابان‌های بندرعباس پس از باراندگی شدید در ایران شهر را می بینید.
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۶
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
اینو با سیل انگلستان مقایسه کنید!!!!!!!!!!!!!!!
انوقت پی می برید چه کسانی شدن مسئول ما ملت بدبخت.............
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو