پیشنهاد پارسینه
دقایقی پیش از طریق فرودگاه سنندج؛
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دیایقی پیش از طریق فرودگاه سنندج وارد استان کردستان شد و امروز و فردا مهمان مردم کردستان خواهد بود.
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۰
۰

عبدالرضا رحمانی فضلی در این سفر دو روزە بە استان کردستان که طی روزهای شنبە و یکشنبە انجام گرفته روزهای کاری پر ترافیکی را در سنندج پیش رو خواهد داشت.

وی بعد از ورود بە فرودگاە سنندج بە همراە استاندار کردستان و جمعی از مدیران استانی از پروژەهای عمران شهری سنندج بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسە شورای توسعە استان یکی از برنامە‌های مهم و کلیدی وزیر کشور در سنندج خواهد بود کە در آن مسائل حائز اهمیتی در مباحث توسعەای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین نشست با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامەهایی است کە برای سفر دو روزە رحمانی فضلی تدارک دیدە شدە است.

نشست با روحانیون و شرکت در جشن بزرگ میلاد پیامبر بە مناسبت آغاز هفتە وحدت از دیگر برنامەهایی خواهد بود کە با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار می‌شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو