پیشنهاد پارسینه
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ورود ذرت های آلوده به داخل کشور کذب محض است.
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
حالا چقدر حرف خود مسئولین استاندارد در این اوضاع نابسامان مواد غذایی کشور اعتبار سنجی شده یا میشود؟!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو