مقامات محلی اعلام کردند ۳۷ غیرنظامی در حمله افراد مسلح به کاروان کارگران شرکت کانادایی معدن طلای سمافو در شرق بورکینافاسو کشته و بیش از ۶۰ تن نیز زخمی شدند. کارکنان محلی، پیمانکاران و کارگران تدارکات شرکت جامعه کاوش معدن در غرب آفریقا در این کاروان بودند. در شرایطی که ارتش بورکینافاسو تلاش می‌کند خشونت افراط گرایان را در بخش‌هایی از این کشور واقع در غرب آفریقا مهار کند، این حمله به عنوان مرگبارترین در نوع خود در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. معدن سمافو پارسال در پی حوادثی مسلحانه نزدیک دو معدن از معادنش در بورکینافاسو، تدابیر امنیتی را تشدید کرد.
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹
۱
مقامات محلی اعلام کردند ۳۷ غیرنظامی در حمله افراد مسلح به کاروان کارگران شرکت کانادایی معدن طلای سمافو در شرق بورکینافاسو کشته و بیش از ۶۰ تن نیز زخمی شدند. کارکنان محلی، پیمانکاران و کارگران تدارکات شرکت جامعه کاوش معدن در غرب آفریقا در این کاروان بودند. در شرایطی که ارتش بورکینافاسو تلاش می‌کند خشونت افراط گرایان را در بخش‌هایی از این کشور واقع در غرب آفریقا مهار کند، این حمله به عنوان مرگبارترین در نوع خود در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. معدن سمافو پارسال در پی حوادثی مسلحانه نزدیک دو معدن از معادنش در بورکینافاسو، تدابیر امنیتی را تشدید کرد.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
همینطوری رفتن در محدوده آدمخوارها دنبال معدن طلا میگردن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید