پیشنهاد پارسینه
چهارمین دوره مسابقات شطرنج جام پایتخت در محل فدراسیون شطرنج تهران برگزار شد.
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو