پیشنهاد پارسینه
چهار داعشی در شهرستان اچین استان ننگرهار که تلاش داشتند با پوشیدن لباس زنان از منطقه فرار کنند توسط نیروهای امنیتی دولت افغانستان دستگیر شدند.
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
۰

با‌زداشت چهار داعشی با لبا‌س مبدل ز‌نانه! +عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو