پیشنهاد پارسینه
برای خرید واحد ۱۰۶ متری ۲ سال ساخت در صادقیه خیابان گلناز به سرمایه یک میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومانی نیاز است.
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶
۰

قیمت مسکن در منطقه صادقیه

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو