پیشنهاد پارسینه
نماینده روسیه در ژنو در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران، آن را قابل پیش‌بینی خوانده و راه حلی برای دوام توافق هسته‌ای ارائه کرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
۰

نماینده روسیه در ژنو: برای دوام برجام باید میان بخش‌های اقتصادی و هسته‌ای آن تعادل باشد


 نماینده روسیه میخائیل اولیانف در ژنو در واکنش به آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران در پیامی توییتری نوشت: تغییر مسیر جزئی ایران از برجام، کاملا قابل پیش‌بینی است. تهران نسبت به تصمیمش مبنی بر انجام دادن طیفی از اقدامات هر دو ماه یک بار [گام‌های متعدد کاهش تعهدات برجامی]مصمم است. دوام توافق هسته‌ای، نیازمند انجام دادن اقداماتی ضروری برای برقراری تعادل میان بخش‌های هسته‌ای و اقتصادی این توافق است.

او همچنین در پیام توییتری دیگری بیان کرد: برای نجات برجام، تمامی اعضای آن باید هم به تعهدات هسته‌ای و هم به تعهدات اقتصادی‌شان عمل کنند. آمریکا حداقل باید به سهم خود، مداخله در تلاش‌های غیرقانونی برای ممانعت از صادرات نفت را متوقف کند. این راه حلی است که راحت می‌توان آن را فرمول‌بندی کرد، اما اجرای آن به شدت سخت است.


50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو