پیشنهاد پارسینه
فریاد نام منصور پور حیدری در روز سومین سالگردش در ورزشگاه آزادی توسط هواداران آبی دل به یاد اسطوره بزرگ و جاودان این تیم روحش شاد ... یادش گرامی
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو