پیشنهاد پارسینه
کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد همچنان ادامه دارد و امروز کاغذ به بندی ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان بر این باروند که کاغذ در چند قدمی قیمت واقعی خود قرار دارد.
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
۰

کاهش قیمت کاغذ پس از یک وقفه چند هفته‌ای و ثبات در قیمت‌ها دوباره اتفاق افتاده است. کاغذ که در دو ماه اخیر از بندی ۵۵۰ هزار تومان به ۳۷۵ هزار تومان رسیده بود، در روز‌های اخیر دوباره کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرد و به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش قیمت کاغذ تنها محدود به کاغذ چاپ و تحریر نیست، این موضوع شامل حال انواع کاغذ شده است؛ به این ترتیب کاغذ گلاسه نیز از کیلویی ۱۶ هزار تومان به کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین مقوای پشت طوسی نیز با اندک کاهشی کیلیویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رود.

به نظر می‌رسد کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد تا مرز واقعی شدن ادامه خواهد داشت. قدبیگی از کارشناسان بازار کاغذ در برآورد قیمت واقعی کاغذ موجود در بازار می‌گوید: اگر بخواهیم با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، باید بگوییم که بسیار بیش از این‌هاست و باید بندی ۱۵۰ هزار تومان باشد،، اما این کاغذ‌ها با ارز نیمایی وارد شده اند و باید بندی ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان باشد، پس قیمت فعلی باز هم دچار حباب است.

کاهش قیمت کاغذ در بازار که عمده‌ترین دلیل آن افزایش حجم واردات است، در حالی اتفاق افتاده است که ناشران از سهیمه کاغذ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بهره‌مندند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو