پیشنهاد پارسینه
جمعی از نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق با استقرار در راهروهای مجلس نمایندگان و کارکنان مجلس را به شرکت در اجرای طرح حذف قبوض کاغذی تشویق کردند.
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
۰

جمعی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با استقرار در راهروهای مجلس خواستار پرداخت قبوض الکترونیکی برق از اپلیکیشن‌های مجاز پرداخت قبوض شدند.

این افراد سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۱ و همچنین نصب اپلیکیشن‌های مجاز پرداخت قبوض را به جای دریافت قبوض کاغذی به نمایندگان و کارکنان مجلس پیشنهاد دادند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو