پیشنهاد پارسینه
درباره امکان استفاده از معافیت سربازی، برای برادرزاده جانبازان ۲۵ درصد فاقد فرزند ذکور بیشتر بدانید.
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
۲

برخی مشمولان خدمت وظیفه عمومی درباره امکان استفاده از معافیت سربازی، برای برادرزاده جانبازان ۲۵ درصد فاقد فرزند ذکور و برادر سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، درصورت فقدان فرزند و برادر، برادرزاده جانباز نمی‌تواند از این معافیت بهره‌مند گردد.

50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
برادرزاده؟؟!!!! تمام کنید این مسخره بازی ها و سهم خواهی ها رو
شیرین صفوی
واسه چی !!؟؟؟ خسته نشدین از این همه تبعیض !!!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو