پیشنهاد پارسینه
سخنگوی وزارت امور خارجه از قرارداد خواهر خواندگی تهران با ۱۴۱ شهر دیگر خبر داد.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۷
۰

 سید عباس موسوی، عصر امروز در اختتامیه جایزه «خشت طلایی» با بیان این‌که این جایزه اقدام ارزشمندی است، چرا که باعث تبادل تجربیات و همکاری با سایر کشور‌ها می‌شود، گفت: با گسترش دیپلماسی دیگر تنها دو موضوع جنگ یا صلح در دستور کار قرار ندارد بلکه توسعه مسائل انسانی، تبادل تجربیات علمی و فرهنگی، فقرزدایی و ... نیز وارد حوزه دیپلماسی شده است.

وی با بیان این‌که دیپلماسی‌های نوین بستر جدیدی را در جامعه مدرن ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که دیپلماسی‌های سنتی به تنهایی توان مقابله با مسائل را نداشتند، اظهار کرد: بدون تردید مهم‌ترین بازیگران این دیپلماسی افکار عمومی هستند، چرا که امروز برخلاف گذشته که خواست مردم، محلی از اعراب نداشت، این روز‌ها دیپلماسی‌های عمومی و شهری راهگشا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این‌که قرارداد خواهرخواندگی یکی از معقولات دیپلماسی است، گفت: امروز بیش از ۲۵۰۰ قرارداد خواهرخواندگی در دنیا منعقد شده است و میان تهران و سایر شهر‌ها نیز ۱۴۱ قرارداد منعقد شده که به جز دو مورد تمامی این قرارداد‌ها مربوط به ۴۰ ساله انقلاب است که این امر نشان می‌دهد این دیپلماسی عمومی با ذات و ماهیت انقلاب که همان گفتمان صلح همراه با عدالت و آزادی همراه با رعایت حقوق است در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که دیپلماسی شهری می‌تواند منتقل‌کننده پیام صلح و دوستی مردم به جهان باشد، ادامه داد: جوایزی همچون خشت طلایی در تقویت صلح و دوستی و مصالح ارزنده بشری نقش زیادی ایفا کند و وزارت امور خارجه نیز در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی اعلام آمادگی می‌کند تا از انواع دیپلماسی‌های نوپدید حمایت کند و وزارت امور خارجه می‌تواند نقش محوری در موضوع دیپلماسی شهری و یا تحقق مصالح عامه مردم ایفا کند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو