پیشنهاد پارسینه
تصاویر حیرت‌انگیزی از شفق قطبی توسط عکاسان در نزدیکی شهر ترومسو در شمال نروژ تهیه شده است.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱
۰
تصاویر حیرت‌انگیزی از شفق قطبی توسط عکاسان در نزدیکی شهر ترومسو در شمال نروژ تهیه شده است.

شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کره زمین است؛ شفق قطبی پدیده ظهور نور‌های رنگین و متحرک در آسمان شب است.

علت وقوع شفق قطبی خروج جرم از تاج خورشیدی است که از طریق مغناطره و کمربند وان آلن به مناطق قطبی هدایت می‌شوند.

تصاویر این پدیده زیبا را در زیر مشاهده می‌کنید:
تصاویر حیرت‌انگیز از شفق قطبی
 
تصاویر حیرت‌انگیز از شفق قطبی
 
تصاویر حیرت‌انگیز از شفق قطبی
 
تصاویر حیرت‌انگیز از شفق قطبی
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو