پیشنهاد پارسینه
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آخرین اخبار قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران را اعلام کرد.
۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
۰

مسعود افشین گفت: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل،۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین در منطقه ۳ تهران با قیمتی حدود ۳۴ میلیون تومان است، افزود: کمترین قیمت هم مربوط به منطقه ۲۰ پایتخت با قیمت هر مترمربع حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومن بوده است.

مسکن

افشین افزود: بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال گذشته مربوط به منطقه یک تهران و کمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه ۱۶ است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران را حدود ۱۳.۱ میلیون تومان اعلام کرد که نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۷ و ۱۰۹.۶ درصد افزایش داشته است.

افشین تصریح کرد: در بهار امسال بیشترین و کمترین قیمت فروش هر متر مربع بنای مسکونی در شهر تهران به ترتیب مربوط به منطقه یک با ۲۷.۸ میلیون تومان و منطقه هجده تهران با ۵.۸ میلیون تومان بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین رشد قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی نسبت به بهار سال قبل مربوط به منطقه ۹ و کمترین آن در منطقه ۱۲ تهران بوده است.

افشین درباره متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوی سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیر بنای مسکونی خاطرنشان کرد: قیمت معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید که ۱۷.۴ درصد بیشتر از فصل قبل و ۳۵ درصد بیش از بهار ۱۳۹۷ بود.

به گفته وی مناطق یک و ۲۰ تهران به ترتیب با ۶۹.۵ و ۱۸.۶ میلیون تومان رکورد دار بیشترین و کمترین مبلغ اجاره در تهران بوده اند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو