پیشنهاد پارسینه
رئیس حزب کارگر انگلیس در سخنانی گفت: می‌توانیم نظام فاسد در انگلیس را از بین ببریم.
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷
۰

جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر انگلیس با تاکید بر اینکه می‌توانیم نظام فاسد در انگلیس را از بین ببریم، افزود: رای دهندگان اکنون به خوبی به حزب محافظه کار واقف هستند.

رئیس حزب کارگر انگلیس گفت: سیاست نباید از طریق رسانه‌ها اعمال شود.

جرمی کوربین افزود حزب کارگر انگلیس برای بازگرداندن انگلیس به وضعیت عادی خود و اعتماد دوباره مردم به دولت تلاش خواهد کرد.

او همچنین گفت: مردم اکنون به شکل واضح و روشن شاهد اوضاع هستند. ما قدرت و وحدت اجتماعی را به مردم انگلیس بازخواهیم گرداند.

رئیس حزب کارگر انگلیس افزود درباره پذیرش مسئولیت هیچ نگرانی نداریم و می‌دانیم کجا بایستیم و در کدام مسیر حرکت کنیم.

کوربین با تاکید بر اینکه می‌توانیم نظام فاسد در انگلیس را از بین ببریم، افزود رای دهندگان اکنون به خوبی به حزب محافظه کار واقف هستند. با پیروزی در انتخابات آینده، همه اقشار مردم انگلیس به پیروزی واقعی دست خواهند یافت.

رئیس حزب کارگر انگلیس گفت برخی تصور می‌کنند ایجاد تغییرات واقعی در کشور محال است.

او افزود: آموزش خوب حق همه شهروندان است؛ نه امتیاز ویژه برخی از آنها.

 

منبع:الجزیره مباشر

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو