پیشنهاد پارسینه
تصویری ساخته شده از ۲۰۰ عکس که وقوع یک رعد و برق را در جزایر قناری نمایش می‌دهد.
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
۰

تصویر رعد و برقی ساخته شده از 200 عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو