پیشنهاد پارسینه
تولید مدل‌های مختلف پراید قرار است تا پایان تیرماه سال آینده، متوقف شود. قرار بود، خودروی جدیدی طراحی و تولید شده و جای این خودرو را بگیرد، اما مدیرعامل سایپا خبر داده که تیبا، کوییک و ساینا جانشینان پراید خواهند بود.
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو