پیشنهاد پارسینه
تنازع برای بقا قانون جاری در طبیعت است. با این حال معدود رفتارهای حیوانات وحشی نظیر کمک کردن به همدیگر برای کاهش رنج، هرگونه ساده‌سازی را دشوار می‌کند. در این ویدئو کوتاه ۷ لحظه دیدنی از نجات جان حیوانات توسط حیوانات دیگر را مشاهده می‌کنیم.
۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو