پیشنهاد پارسینه
با آغاز بارندگی‌های پاییزی و سرد شدن هوا، دسته‌ی بزرگ سار‌ها هر روز عصر برای شب مانی به میدان بوعلی سینای همدان می‌آیند تا شب‌های سرد را در میان درختان کهنسال چنار این میدان بگذرانند. این کوچ هر سال و با شروع فصل سرما تکرار می‌شود و جلوه زیبایی به شهر می‌بخشند.
۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو