روز گذشته هنگامی که ترامپ برای تماشای مسابقه بیسبال وارد ورزشگاه شد، ناگهان صدای تشویق تماشاچیان به موجی از صدای هو کردن و بد و بیراه گفتن تبدیل شد.
۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
۰
ارسال نظر