محمد رضا ذریه هنرمند شیرازی و با استعداد کشورمان در گفتگو با تلویزیون پارسینه از دلایل حذفش در برنامه عصر جدید سخن گفت.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
محمد رضا ذریه هنرمند شیرازی و با استعداد کشورمان در گفتگو با تلویزیون پارسینه از دلایل حذفش در برنامه عصر جدید سخن گفت.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
۰
ارسال نظر