پیشنهاد پارسینه
معترضان در لبنان زنجیره‌ای انسانی با حضور زنان، مردان و کودکان به طول بیش از ۱۷۰ کیلومتر را تشکیل دادند. این زنجیره انسانی از طرابلس در شمال تا صور در جنوب این کشور کشیده شده است. سازمان دهندگان این کار اعلام کردند که این ایده سمبل وحدت ملی جدید این کشور پس از روز‌ها اعتراضات ضد دولتی خیابانی است. شهر‌های مختلف لبنان در روز‌های گذشته صحنه اعتراضات ضد دولتی بوده است. معترضان که از فساد، بیکاری و سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت شاکی هستند، خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی در کشور هستند.
۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو