پیشنهاد پارسینه
جاری شدن سیلاب در خیابان‌های شهر ایلام عبور و مرور مردم در این شهر را سخت کرد.
۰۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو