پیشنهاد پارسینه
فیلم ادعایی از محل حضور البغدادی در روستای باریشا پس از حمله آمریکایی‌ها را می‌بینید.
۰۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۸
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو