یک کارشناس حوزه آب گفت: با انتقال آب دریای خزر بیش از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با رده سنی ۳ میلیون و ۵۰۰ سال از بین می‌رود.
۰۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵
۰

اسماعیل کهرم کارشناس حوزه آب ، در خصوص انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان اظهار کرد: به عنوان یک فرد طبیعت دوست مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح هیچوقت اجرا نمی‌شود. دلیل این مخالف نداشتن توجیح اقتصادی و سیاسی این طرح است؛ یکی از دلایل به صرفه نبودن طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان به لحاظ اقتصادی هزینه بر بودن این طرح است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت برای جان دادن به اقتصاد ایران و طرح‌های توسعه‌ای، یارانه میلیون‌ها خانوار را حذف کرده است در حال که انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نیازمند سرمایه بسیار است.

کهرم افزود: برای اجرای این طرح ابتدا باید ۲ پمپ در استان مازندران و ۲ پمپ در استان سمنان نصب شود تا آب از این طریق از شمال کشور به مقصد برسد؛ اما آنقدر این مسئله گران و هزینه بر است که مسئولان کشور به این موضوع لقب ابر طرح داده اند.

این کارشناس اقتصادی در حوزه آب بیان کرد: طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان توجیح محیط زیستی نیز ندارد، زیرا مقدار نمک بالا در آب دریای خزر نمی‌تواند در صنعت و آب شرب مناسب باشد در نتیجه ما مجبور به استفاده از آب شیرین کن می‌شویم و متاسفانه از آن طرف هم دستگاه آب شیرین کن نمک موجود در آب دریا را از بین نمی‌برد بلکه آن را از آب جدا می‌کند و این نمک را به دریا منتقل می‌کند و همان طور که خون انسان به قند حساس است جان موجودات دریایی هم به نمک حساسیت نشان می‌دهد.

او ادامه داد: و در اثر شوری بیش از اندازه آب مروارید‌های دریای خزر از بین خواهند رفت. اگر این روند ادامه پیدا کند اعتراض کشور‌های ساحلی مانند آذربایجان، روسیه و قزاقستان را به همراه خواهد داشت. به طور مثال زمانی که می‌خواستند آب را از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه منتقل کنند کشور آذربایجان اعتراض کرد.

او در پایان به دیگر معایب طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ تا ۷۰۰هکتار از جنگل‌های هیرکانی با رده سنی ۳ میلیون و ۵۰۰ سال از بین می‌رود. رئیس سازمان محیط زیست چندی پیش با این طرح به شرطی موافقت کرد که کوچکترین صدمه‌ای به جنگل‌ها وارد نشود.

یک کارشناس حوزه آب گفت: با انتقال آب دریای خزر بیش از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با رده سنی ۳ میلیون و ۵۰۰ سال از بین می‌رود.

اسماعیل کهرم کارشناس حوزه آب ، در خصوص انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان اظهار کرد: به عنوان یک فرد طبیعت دوست مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح هیچوقت اجرا نمی‌شود. دلیل این مخالف نداشتن توجیح اقتصادی و سیاسی این طرح است؛ یکی از دلایل به صرفه نبودن طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان به لحاظ اقتصادی هزینه بر بودن این طرح است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت برای جان دادن به اقتصاد ایران و طرح‌های توسعه‌ای، یارانه میلیون‌ها خانوار را حذف کرده است در حال که انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نیازمند سرمایه بسیار است.

کهرم افزود: برای اجرای این طرح ابتدا باید ۲ پمپ در استان مازندران و ۲ پمپ در استان سمنان نصب شود تا آب از این طریق از شمال کشور به مقصد برسد؛ اما آنقدر این مسئله گران و هزینه بر است که مسئولان کشور به این موضوع لقب ابر طرح داده اند.

این کارشناس اقتصادی در حوزه آب بیان کرد: طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی سمنان توجیح محیط زیستی نیز ندارد، زیرا مقدار نمک بالا در آب دریای خزر نمی‌تواند در صنعت و آب شرب مناسب باشد در نتیجه ما مجبور به استفاده از آب شیرین کن می‌شویم و متاسفانه از آن طرف هم دستگاه آب شیرین کن نمک موجود در آب دریا را از بین نمی‌برد بلکه آن را از آب جدا می‌کند و این نمک را به دریا منتقل می‌کند و همان طور که خون انسان به قند حساس است جان موجودات دریایی هم به نمک حساسیت نشان می‌دهد.

او ادامه داد: و در اثر شوری بیش از اندازه آب مروارید‌های دریای خزر از بین خواهند رفت. اگر این روند ادامه پیدا کند اعتراض کشور‌های ساحلی مانند آذربایجان، روسیه و قزاقستان را به همراه خواهد داشت. به طور مثال زمانی که می‌خواستند آب را از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه منتقل کنند کشور آذربایجان اعتراض کرد.

او در پایان به دیگر معایب طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ تا ۷۰۰هکتار از جنگل‌های هیرکانی با رده سنی ۳ میلیون و ۵۰۰ سال از بین می‌رود. رئیس سازمان محیط زیست چندی پیش با این طرح به شرطی موافقت کرد که کوچکترین صدمه‌ای به جنگل‌ها وارد نشود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}