قدیمى‌ترین شلوار جهان به قدمت ٣٣٠٠-٣٤٠٠ سال، درون مقبره‌ای در چین یافت شد. این شلوار به احتمال فراوان به یک سوارکار حرفه‌ای بادیه نشین تعلق داشته است.
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
قدیمى‌ترین شلوار جهان به قدمت ٣٣٠٠-٣٤٠٠ سال، درون مقبره‌ای در چین یافت شد. این شلوار به احتمال فراوان به یک سوارکار حرفه‌ای بادیه نشین تعلق داشته است.
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
۰

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو