پیشنهاد پارسینه
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی از برگزاری همایش «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» در تهران خبر داد.
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
۰

 مجمع جهانی صلح اسلامی، «داود عامری» در جلسه شورای هماهنگی همایش آپارتاید علمی، صلح، عدالت و امنیت جهانی گفت: علم و فناوری ضمن اینکه می‌تواند به حفظ و توسعه صلح، عدالت و امنیت بین‌المللی منجر شود، استفاده منفی و نامطلوب از آن هم می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را با چالش و خطر اساسی مواجه سازد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابعاد عدالت و شاید پیش نیاز آن برای توسعه در جهان امروز، «عدالت علمی» است که نه تنها با محدودیت و آسیب ساختاری روبه‌روست، بلکه جهانیان شاهد بروز مظاهر نوینی از «آپارتاید علمی و فناوری» هستند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی افزود: دنیای امروز، آکنـده از مشـکلات و چـالش‌های گونـاگونی اسـت کـه در پرتـو کاستی‌ها، تبعیض‌ها و نابرابری‌های نهفته در ساختار و بافت زندگی بین‌المللی و نابسامانی در فرهنگ جهانی، گستره‌ای «جهانی» یافته‌اند. یکـی از جدی‌ترین عرصه این چالش‌ها، آپارتاید علمی و تبعات آن در تحقق صلح عادلانه و امنیت جهانی است.

عامری با بیان اینکه این همایش ۱۹ آبان ماه برگزار می‌شود، اضافه کرد: محدودیت و تحریم علمی و فناوری، از جمله اقدامات نظام سلطه علیه صلح و عدالت در جهان است و این محدودیت‌‏ها علیه کشور‌ها و ملت‌هائی اعمال می‌شود که غرب قادر نبوده آن‌ها را تحت سلطه خود قرار داده و مدیریت جهانی خود را بر آن‌ها اعمال کند.

وی یادآورشد: مجمع جهانی صلح اسلامی درصدد است با برگزاری اینگونه همایش‌های علمی و نخبگی، ضمن تبیین علمی چالش‌ها پیش روی صلح عادلانه در جهان، زمینه‌های تولید ادبیات مفهومی و گفتمان‌سازی در مقوله صلح و عدالت و ارایه آن به سازمان‌های جهانی و دستگاه‌های مسئول را فراهم آورد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو