پیشنهاد پارسینه
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نقش آمریکا در مشارکت در جنایات صدام علیه مردم ایران بر کسی پوشیده نیست.
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰
۱

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر به نقش آمریکا در جنایات صدام اشاره کرد که متن آن به شرح زیر است:

نقش آمریکا در مشارکت در جنایات صدام علیه مردم ایران بر کسی پوشیده نیست. با این حال بیان آن از سوی رسانه های آمریکایی و مستند به اسناد سی آی ای، دلیل جدیدی است بر اثبات این مشارکت، که می توان برای طرح دعوا علیه آمریکا در محاکم داخلی و بین المللی مورد استناد قرار گیرد.

50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
البته نقش روسیه در جنایات صدام و اسد و میلوسویچ برای همه ما پوشیده است ارواح عمت
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو