پیشنهاد پارسینه
برای خرید واحد مسکونی ۷۰ متری ۱۵ سال ساخت در شهرری خیابان دیلمان جنوبی به سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی تومانی نیاز است.
۰۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۵
۰

خرید آپارتمان در شهرری چقدر تمام می‌شود؟

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو