پیشنهاد پارسینه
رسانه‌های سوری از حملات ترکیه به روستا‌های رأس العین در حومه حسکه خبر دادند.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۹
۰

نیرو‌های ترکیه روستا‌های تل ذیاب و السفح و الجهیمه در حومه جنوب غربی شهر رأس العین در حومه شمال غربی حسکه را هدف حملات خود قرار دادند.

نیرو‌های ترکیه همچنین روستا‌های المناجیر در حومه شمال غربی حسکه را هدف حملات خود قرار دادند.

مدیر مرکز رسانه‌ای نیرو‌های دموکراتیک سوریه "قسد" گفت که این نیرو‌ها ۳۲ کیلومتر از مرز‌های ترکیه فاصله گرفته اند و ارتش سوریه در مناطق مرزی مستقر شده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو