پیشنهاد پارسینه
چند روز قبل بود که مهدی مهدوی‌کیا به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهاد قانون گذار فوتبال (The IFAB) انتخاب و معرفی شد.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
۰

مهدی مهدوی‌کیا اسطوره فوتبال ایران که نماینده AFC در نهاد قانون گذاری فوتبال شده است در نخستین جلسه این نهاد شرکت کرد. این تصویری است از حضور کیای فوتبال ایران در این نهاد.

حضور مهدی مهدوی کیا در جلسهIFAB +عکس

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو