پیشنهاد پارسینه
یک عکاس انگلیسی در پروژه‌های عکاسی اش در زیر آب از دهان باز کوسه‌ها در کمترین فاصله عکس می‌گیرد به طوری که دندان‌ها کاملا واضح اند و گویی تا چند ثانیه دیگر عکاس و دوربینش را می‌بلعند.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو