پیشنهاد پارسینه
قیس سعید به عنوان رئیس جمهور جدید تونس سوگند خورد. رئیس جمهور جدید تونس پس از ادای سوگند قانون اساسی خطاب به ملت این کشور سخنرانی کرد.
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو